Krótko o programie

StartKrótko o programie
Rozwiń

PROGRAM DZIAŁANIA:

Bigda.jpg

1. WSPIERANIE KARIER LUDZKICH I PRZYJAZNE ZARZĄDZANIE

 • partnerskie relacje z pracownikami, studentami i doktorantami
 • dbałość o rozwój zawodowy
 • staranna rekrutacja i efektywne systemy ocen
 • uproszczenie procedur administracyjnych
 • sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • oparta na dialogu dobra współpraca z samorządami studentów i doktorantów

2. NOWA FAZA ROZWOJU SZPITALA

 • sprawna budowa CMN
 • modernizacja bazy pediatrycznej w latach 2018-2020
 • aktywny udział w zmianach systemowych – rozwój opieki koordynowanej
 • nowoczesna ambulatoryjna baza geriatryczna
 • informatyzacja procesów współpracy z otoczeniem

3. NOWOCZESNA EDUKACJA

 • znacząca poprawa efektywności i organizacji zajęć dydaktycznych
 • zajęcia warsztatowe, interdyscyplinarne – nowa baza dla WNoZ i WL
 • wykorzystanie nowych narzędzi IT, technik symulacji, telemedycyny
 • więcej praktyk zagranicznych i ofert studiów zagranicznych
 • nowe kierunki anglojęzyczne – szansa nowej bazy stomatologii
 • dalsza modernizacja farmacji, także po przeprowadzce SWFiS
 • nowe funkcje biura karier – skuteczny kontakt z pracodawcami i absolwentami

4. EFEKTYWNE WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH

 • większa pomoc w pozyskiwaniu grantów krajowych i zagranicznych
 • stworzenie systemu współpracy z firmami
 • rozwój laboratoriów wspólnych – Centrum Medycyny Translacyjnej i BioBanku
 • efektywna opieka nad doktorantami i najzdolniejszymi studentami
 • przyjazna administracja

5. PRZYJAZNE OTOCZENIE UCZELNI

 • budowa centrum sportowo-rekreacyjnego
 • zagospodarowanie terenów rozwojowych dla aktywnego wypoczynku i promocji zdrowia
 • współpraca z Miastem w celu poprawy układu drogowego